оформити поліс

← усі новини

Обов'язки страхової компанії: що страховик гарантує своєму клієнтові

Страховий поліс для поїздки за кордон забезпечує мандрівникові захист як в правовому відношенні, так і в плані психологічного комфорту. У цій статті ми розглянемо суто юридичний аспект медичного страхування виїжджаючих за кордон та з'ясуємо, чого ж вимагає закон від страхової компанії, з якою клієнт укладає договір.

 

Обов'язки страхової компанії: що страховик гарантує своєму клієнтові

 Що таке договір страхування?

Почнемо з того, що визначимо термінологію питання. Медичний поліс для виїзду за кордон – це документ, який отримує клієнт страхової компанії на підставі підписаного двостороннього договору. Сам же договір є предметом правових взаємовідносин, які регулюються Законом «Про страхування» Цивільного кодексу України.

По суті страховий договір – це письмова угода трьох сторін (страховика, страхувальника та застрахованої особи) про те, що страховик бере на себе зобов'язання надавати допомогу клієнтові при настанні страхового випадку на підставі отриманої раніше страхової премії. Страхувальник і застрахована особа можуть бути однією людиною за умови, що клієнт купує медичний поліс тільки для себе. 

Читайте також: Страхування туристів простою мовою. Основні терміни страхового договору

 В цілому зобов'язання сторін за договором можна умовно розділити на три групи. Це ті зобов'язання, які повинні бути виконані:

- в процесі укладення договору;

- під час терміну дії договору;

- після настання страхового випадку.

 

Що гарантує страховик своєму клієнтові?

Тепер розглянемо найголовніше, що цікавить будь-яку людину, яка вирішила скористатися послугами страхової компанії – які гарантії забезпечить їй фірма.

Компанія УТС – Українське туристичне страхування спеціалізується на добровільному медичному страхуванні виїжджаючих за кордон, яке передбачає відшкодування витрат на лікарську допомогу та придбання медикаментів. Цей вид страхування також регулюється Законом України «Про страхування».

Читайте також:

Як ми допомагаємо застрахованим туристам за кордоном

 Отже, страховик має перед своїм клієнтом такі зобов'язання:

В процесі укладення договору страховик зобов'язаний докладно ознайомити клієнта з правилами та умовами цього самого договору.

  1. Під час дії договору страховик не має права розголошувати конфіденційну інформацію про клієнта. Йдеться про фінансове становище, медичні подробиці здоров'я клієнта, його особисті або сімейні подробиці, які стали відомі страховику. Єдиним винятком тут може бути вимога суду або правоохоронних органів, які отримують подібну інформацію з вагомих причин (наприклад, порушення кримінальної справи проти застрахованої особи). Такі випадки також регулюються законодавством України.
  2. Як тільки страховик дізнається про настання страхового випадку, він зобов'язаний здійснити всі необхідні дії щодо оформлення відповідних документів, які забезпечать виплату страхового відшкодування вчасно.
  3. Виплатити застрахованій особі (або фірмі-асистансу, яка взяла на себе витрати на медичну допомогу клієнтові за кордоном) компенсацію згідно з укладеним договором при настанні страхового випадку. Порядок і строки здійснення такої виплати детально прописані в договорі страхування, який оформляється в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 Як неважко помітити, всі зобов'язання страхової компанії перед клієнтом досить прості й прозорі, та спрямовані, в першу чергу, на захист інтересів застрахованої особи. Додамо також, що, згідно з тим же договором страхування, страховику надаються певні права, які забезпечують виконання ним своїх зобов'язань.

Перелічимо основні з них:

 1. Страховик може вимагати від клієнта всю необхідну йому інформацію, що стосується предмета договору, а також перевіряти її. Йдеться як про особисту інформацію, так і про медичні довідки та обстеження. При цьому страховик зобов'язується інформацію не розголошувати.

2. На винних у настанні страхового випадку осіб страховик на свій розсуд може позивати до суду.

3. У разі, якщо обставини настання страхового випадку не до кінця з'ясовані, страховик має право відстрочити страхову виплату, однак, не більше ніж на 60 днів. Це може статися, наприклад, тому, що застрахований клієнт забув або не зміг надати необхідні документи, що підтверджують отримання ним медичної допомоги за кордоном або купівлю медикаментів.

4. Страховик може зовсім відмовити у страховій виплаті, якщо мало місце порушення умов договору з боку клієнта. Про такі випадки ми докладно писали в статті Що не покриває туристична страховка? Причини відмови у виплаті від страхової компанії

Зверніть увагу, що відповіді на всі ваші запитання ви можете також отримати в телефонному режимі, зателефонувавши за номером +38 050 412 77 79 (безкоштовно на території України).

Новини